Jegyzetek - versek

„IMA ÉS A SZENTLÉLEK”

Ó Szentlélek
Téged köszöntelek,
Szeretetben legyek
Mindig Veled.

Ó segíts meg
E földi utamon,
Tiszta szívvel
Hozzád fohászkodom.

Imával Én
Téged szólítalak,
Halgassál meg
Ne hagyjál el soha.

Ó segíts meg
E földi utamon,
Tiszta szívvel
Hozzád fohászkodom.

Angyalokkal járjam
Együtt utam,
Az út végén
Jézusomat lássam.

Ó segíts meg
E földi utamon,
Tiszta szívvel
Hozzád fohászkodom.

Szentlélektől
2011. október 27. 00.25h kedd
Jegyezte dénes... Próféta, HomoródkarácsonyfalvaATYÁM DALA…

Ref:
Szentlélek vezessen
Át a hegyeken!
Napnak sugára
Öleljen tégedet!


Zarándok utadon
Kéklő hegyeken
Szentlélek szavai…
Vezessen tégedet!


Szentlélek-szeretet,
E kettő legyen néked!
Atyám áldása
Kísérje életed!


Temerini csoda
Legyen vezércsillag!
Próféták, s Angyalok
Utat mutassanak!


Atyánk, Édes Atyánk
Ne engedj elvesznünk!
Szívünkkel, lelkünkkel
Hozzád visszatérünk!


Topolya, 2011. április 10.


Ének a Szentlélektől.
dénes ...Próféta


TEMERINI ANGYALOK


Legyetek a Béke Angyalai
Szeretetben élni s imádkozni
Prófétánkra várni, Szentlélekkel járni
Úr Jézussal mindig együtt élni.


Hallgassatok ti a szívetekre
Igazságot suttog az ti néktek
Szűzanyánkat kérni, segítségét várni
Atyánk előtt mindig leborulni.


Legyetek a Béke Angyalai
Odalent a Földön HIT-ben élni
Temerinben járni, a CSODÁT meglátni
Prófétánkkal együtt imádkozni.


Éljetek lent Hitben, Szeretetben
Hogy idefent a Mennyben irgalmat nyerj
Hófehérben járni, tiszta szívvel élni
Isten előtt újból leborulni.


Legyetek a Béke Angyalai
Hittel és Reménnyel együtt élni
//:Prófétánkra várni, az Atyádat látni
Tiszta szívvel Jézust visszavárni.://


Temerin, 2010. november 21.


Ének a Szentlélektől.
dénes ...Próféta
PRÓFÉTA LENNI


HIT, REMÉNY és SZERETET,
Ez legyen az életed.
Zarándok utadat járva
Többször is itt leszel nálam.


Apostolként – Prófétaként,
Atyánk által megáldottként.
Hallgassátok hirdetését,
Úr Jézusnak üzenetét!


Együtt él lent Angyalokkal
Úr Jézussal szívdobogva.
Hirdeti a szeretetet,
Béke legyen ti veletek.


Az Angyalok vele járnak,
A Próféta őket látja.
Időnként még meg is áldja.
Minden Angyal hazavárja.


Ő, ki földön Próféta lett,
Fent a Mennyben Istené lesz.
Istennél az örök élet,
Kik Angyalokkal együtt élnek.


De egy szép nap visszatérnek,
Földön, Égen REND-et néznek.
Hogyha eljött a végóra,
Kinek, hol lesz nyugovója.


Hogy a Mennyben minden REND-ben,
Isten előtt sorban, REND-ben.
Szeretetet, mit hoztatok,
Az lesz majd a vagyonotok.


Ha Prófétánkat hallod járni,
Szíved mélyén Őtet várni,
Áldásunkat tőle kérni,
Bűneidtől mentesülni.


Hazavárnak minden lelket.
Ne aggódjon egyik se lent.
Idefent már hajnalodik,
Ha végórája közeledik.


Próféták az Angyalokkal,
A papok a Démonokkal,
A többi ember csak magára
Vár itt fent a számadásra.


Mennyországban újra lenni,
Az Atyádat újra látni,
Színe előtt leborulni,
Bocsánatért esedezni.


Prófétánkat újra látod.
Angyalok közt vígan él Ő.
Küldetése már véget ért,
Szeretete az Égig ért.


Budapest, 2010. szeptember 16. (03 óra)


Vers a Szentlélektől.
dénes ...Próféta
SZENTLÉLEK A PRÓFÉTÁHOZ


Hálát adni Földi létért,
Megköszönni mindent, mi érték.
Nincsen próféta hazájában
Szeretetben, boldogságban.


Áldásommal elkísérlek
Minden zarándokútra Téged.
Imát mondasz, vagy gyógyítasz,
Angyaloktól áldott vagy.


Tudod a HIT mit jelent,
Ez legyen az életed.
Az elveket hagyjad másnak,
Ők még sötét utat járnak.


Akik az elveket élik,
A PRÓFÉTÁT nem becsülik.
Angyaloknak sokasága,
Vár téged a Mennyországban.


Így várnak vissza Téged
És Hozsannát éneklünk Néked.
Míg prófétaként jársz a Földön,
Te vagy a FÉNY lent a Földön.


Székelyudvarhely, 2009. január 3.


Vers a Szentlélektől.
dénes ...Próféta
MENNYEI ÉNEK


Bűneimmel Jézusom
Hozzád jövök.
Irgalmat egyedül
Tőled kapok.


Ref.
Bocsásd meg vétkemet,
Arra kérlek.
Fogadd el szívemet,
Legyek Tied!


Én édes Jézusom,
Érted élek.
Gyógyítsd meg lelkemet,
Arra kérlek.


Jó Atyám, imádjuk
Szent Fiadat,
Aki a Golgotán
Értünk meghalt.


Őreá mindig
Mi emlékezünk,
Szívünkben örökké
Övé vagyunk.


Székelyudvarhely, 2006. november 24
.
Ének a Szentlélektől.
dénes ...Próféta


Ó drága Égi édesanyánk,
minden szentség ragyogó lilioma, Istennek a legkedvesebb leánya.
Egyedül te vagy nő e földön, aki tiszta tudott maradni a bűntől.
A szent lélek által fogant Jézus a méhedben.
Te elfogadtad Atyánk Szent akaratát, szolgálsz neki.
Köszönjük neked egyetlen Szűz anyánk,
hogy e világra szülted Jézust a mi megváltónkat,
aki megment bennünket az örök haláltól és
cserébe az örök életet adja.
Légy a pártfogónk boldogságos Szűz Mária,
imádkozzál szüntelenül értünk,
hogy a mi Atyánk élvezni engedje méhed gyümölcsét,
Jézus Krisztust.
Ó tisztaságos Szűz öntözd meg Isten fiad szívét könnyeiddel,
indítsd őt könyörületre, az ő szeretete ajándékozzon meg
bennünket kegyelmeivel, ami által át tudjuk adni neki egész lényünket.
Jézusnak akarunk élni és a szívünkbe fogadjuk őt.
Hálát adunk Istennek, hogy te anyánk helyett anyánk vagy és sírsz az emberi lelkekért. Köszönjük neked Szűz anyánk,
hogy sok lelket megmentettél már a szüntelen közbenjárásoddal. Ámen.


Temerin
2009.12.25.                              Fény- Izabella