dénes... Próféta  Pál I.lev.Kor.14/37
''Ha valaki azt hiszi, hogy ő próféta vagy lelki ajándék részese, vegye eszébe, hogy amiket néktek írok, az Úr rendeletei azok.''


Péter II. köz.lev. 1/21
''Mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó, hanem a Szent Lélektől indíttatva szólottak az Istennek szent emberei.''1951.június 8-án születtem, Romániában, Hargita megyében,
Homoródkarácsonyfalván.Tizenhatodik gyermekként érkeztem e földi világba. Kisgyermek koromtól kezdve Mennyei kapcsolatom van a Szent Lélek által. így a Szent Lélek tanításaiban részesültem egész életem folyamán(Ján.ev.14/26)., tanításaiban FELEKEZETI megnevezés sohasem volt, arról szóltak, hogy Jézus tiszta hitét erősítsem meg e földi világban. A ''PRÓFÉTA'' megnevezést a Szent Lélektől kaptam 57 éves koromban-2008.jan.6-án. Főleg a Szent Biblia körül sok a félreértés. Ittlétem alatt ez fontos téma lesz. Atyánk legfőbb Szent üzenete...''SENKI NE KRITIZÁLJA AZ ÉN MUNKÁMAT!''.

1. Szent Biblia Károli Gáspár fordítása.
2. Jézus tanítását teljességgel elfogadni.
3. A HIT cselekedetek nélkül halott.

A Temerini csoda-csodák megerősítik prófétai küldetésem hitelességét. A Szent Lélek örök jelenléte életemben erőt ad munkám elvégzéséhez.       


MENNYEI DíCSŐSÉG 22 tanítványa. dénes...Próféta

Székelyudvarhely,2008.január 6.
Szülőfalum Homoródkarácsonyfalva


Vers a Szentlélektől

Zúg a fenyves, zúg a Hargitán
Anyám bölcsőben, itten ringattál.
Karácsonyfalva-Homoródkarácsonyfalva
Áldás legyen rajtad, az Úr Áldása.

Dungó fürdő,Bene hegye,Szelídgesztenyés,
Emlékeztet téged,hogy itten születtél.
Térj vissza vándor,térj be otthonodban,
Kis Homoród csobogását,halgasd meg újra.

Szüleidnek-nagyszüleidnek itt van a sírja,
Itt pihennek ők, a Hargita alatt.
Zúg a fenyves, zúg a Hargitán
Árpád vezért halljuk,csörtetni a lován.

Árpád vezér elment,megpihent már Ő,
Nincsen aki a lován úgy üljön mint Ő.
Több száz év már elmúlt,hogyan menni tovább,
Én édes istenünk, add Áldásod ránk.

Köszönjük jó Atyánk,hogy gyermeked vagyunk
Köszönjük jó Atyánk,hogy prófétát kaptunk.
Áldásoddal kisérj,kérünk jó Atyánk
Prófétád szeressük és Jézust  kövessük.

Szeressünk Jó Atyánk,szeressünk a sírig
Homoródkarácsonyfalván új élet kezdődik
Prófétádat lássuk,szeretetben járjunk
Tiszta szívvel higgyünk és Jézust visszavárjuk.
                                                                                                                   Ámen
                                                                                                                                     2012.márc.18.,04h,Topolya
dénes... Próféta